Handlar om förståelsen till attityden, och vilken inverkan den har på allt vi gör.

Under fem år har jag jobbat med elever och lärare på Alléskolan i Hallsberg med frågan om attitydens betydelse mot mig själv och mot andra, och hur den påverkar självförtroendet, självkänslan, samarbetsförmågan och inte minst självbilden.

Skillnaderna på resultat, prestationer och viljan till att samarbeta har varit betydande i många sammanhang.

Vad elever har tyckt om föreläsningar i samband med attitydsprojektet:

”Han är kung”

”Han var bäst”

”Han pratade om riktiga grejer”

”Jag förstod verkligen”

”Ronny var bäst på hela dagen”

”Han är en bra förebild för alla”

Lärarnas kommentarer:

”Han tog eleverna så himla bra”

”Han fångade dem på deras nivå”

”Ägde eleverna”

”Han gör skillnad”